Datu atjaunošana no HDD

Datu atjaunošana no HDD

Datu atjaunošana no cietiem diskiem.

Cietie diski ir visizplatītākie informācijas nesēji datoros, piezīmju datoros un serveros. Vinčesteru ražošanas tehnoloģijas pastāvīgi attīstās, pieaug disku blīvums, palielinās ātrums. Turklāt kvalitāte varētu būt labāka. Cieto disku ražotāji cenšas palielināt datu saglabātības ilgmūžību un drošumu, bet visu cieto disku „Ahileja cīpsla” ir mehānika.

Mūsu kompānija piedāvā datu atjaunošanas pilnu pakalpojumu spektru no cietiem diskiem (HDD). Mūsu datu atjaunošanas centrā ir specializētās iekārtas un liels vinčesteru-donoru skaits. Mūsu inženieriem ir datu atjaunošanas un cieto disku remonta darba pieredze no 2002.gada. Ik dienu pie mums uz datu atjaunošanu nes dažādus cietos diskus un citus digitālos nesējus.

Mūsdienu HDD tipveida bojājumi.

·         Dienesta informācijas bojājums – notiek vinčestera PN traucējumu, slikta savienojumu kontakta, nekvalitatīvas barošanas, plākšņu magnēta slāņa bojājumu rezultātā.

·         Elektronikas plates (kontrollera) iziešana no ierindas – galvenokārt notiek elektropadeves traucējumu vai nepareizas HDD pieslēgšanas laikā. Bieži iziet no ierindas dzinēja vadības mikroshēma .

·         MGB (magnēta galviņu bloka) un priekšpastiprinātāja-komutatora shēmas bojājums. Šādi traucējumi var rasties galviņām sitoties pret magnēta plākšņu virsmu vai salīpot MGB, komutators var iziet no ierindas elektropadeves traucējumu laikā.

·         Mehāniskie defekti: plākšņu virsmas bojājums (BAD bloki), dzinēja iestrēgšana, magnēta galviņu salipšana. Notiek nepareizas ekspluatācijas, ražošanas brāķa vai uzkrājēja liela nolietojuma rezultātā.

Pastāvīga datu atjaunošana no bojātā cietā diska var novest pie Jūsu failu neatgriezeniskas zaudēšanas.

Informācijas atjaunošana uz HDD bojātās dienesta zonas gadījumā.

Disks nav atpazīstams BIOS vai tiek atpazīts nepareizi, pie tam vinčesters var radīt neraksturīgas skaņas vai klabēt. Tāpat arī HDD var tikt atpazīts korekti, bet lietotāja dati var būt nepieejami, sistēma no šāda vinčestera netiek ielādēta.

Cietā diska atjaunošana šajā gadījumā tiek balstīta uz HDD dienesta zonas datu atjaunošanu. Šos darbus veic uz PC-3000 stenda, vinčestera tehnoloģiskajos darba režīmos. Vislielākās grūtības šajos gadījumos rada cietā diska defektu tabulu (translatora) iznīcināšana.

Datu atjaunošana bojāta kontrollera gadījumā.

Šī bojājuma gadījumā vinčesters klab, netiek atpazīts BIOS vai vispār neizrāda dzīvības pazīmes.

Cietā diska darbspējīguma atjaunošana ir kontrollera nomaiņa vai remonts un dažkārt ir nepieciešama diska kontrollera PN atjaunināšana . Pēc kontrollera nomaiņas datus pārnes uz darbderīgu uzkrājēju.

Cieto disku atjaunošana MGB bojājumu gadījumā.

Šajā gadījumā HDD visbiežāk klab vai rada šņirkstoņai līdzīgas skaņas, uzkrājējs netiek atpazīts BIOS. Ir gadījumi, kad no ierindas iziet viena vai vairākas magnēta galviņas, tad uzkrājējs var tikt atpazīts BIOSā, bet datus lasa daļēji.

Cietā diska atjaunošanai ir nepieciešama hermobloka atvēršana un magnēta galviņu bloka nomaiņa no donora (tāda paša vinčestera). Datu nolasīšana tiek veikta ar Data Extractor kompleksa palīdzību.

Pēc datu atjaunošanas un pārnešanas, gan „pacients”, gan arī donors nav izmantojami un remontējami.

Datu atjaunošana, ja ir BAD bloki.

Šī bojājuma gadījumā parasti pārstāj ielādēties operētājsistēma, nav nolasāmi dažas direktorijas vai datnes, pie tam vinčesters var radīt švīkāšanas skaņas.

Informācijas atjaunošana notiek ar pārnešanas metodi pa sektoriem uz citu Vinčesteru, izmantojot programmaparatūras kompleksu Data Extractor, kas daudzos gadījumos ļauj nolasīt informāciju ar lielu bojāto sektoru daļu. Tad datu atjaunošana notiek programmas līmenī.

Datu atjaunošana dzinēja vai MGB iestrēgšanas gadījumā.

Dzinēja/MGB ķīļa gadījumā disks nerotē, kas var radīt dzinēja vadības mikroshēmas izdegšanu. Tāpat parasti tiek bojāta magnētiskā diska virsma.

Dzinēja iestrēgšanu novērš to remontējot vai pārstādot magnētiskās plates uz darbderīgu uzkrājēju. MBG salipšanas gadījumā tiek veikta hermozonas atvēršana un galvu novirzīšana parkošanās zonā. Tad tiek veikta kopija uz darbderīgu Vinčesteru ar Data Extractor kompleksa palīdzību.

Vinčesters nav ekspluatējams un tā remonts nav iespējams.

1.

Diagnostika par bojājuma raksturu un informācijas atjaunošanas iespējam no jebkādiem datu nesējiem. Diagnostika tiek veikta 5 darbdienu laikā.

€ 70

2.

Steidzīga diagnostika par bojājuma raksturu un informācijas atjaunošanas iespējām no jebkādiem datu nesējiem.

€ 130

3.

Diagnostika par bojājuma raksturu un datu atjaunošanas iespējams no jebkādiem nesējiem 3.5” un 2.5”, cietā diska hermozonas atvēršanas gadījumā.

€ 130

4.

Diagnostika par bojājuma raksturu un datu atjaunošanas iespējām no diskiem 1.8”, PCIe SSD.

€ 90

5.

RAID masīva diagnostika (Līdz 4 cietajiem diskiem, kuru koptilpums nepārsniedz 10TB).

€ 170

6.

RAID masīva diagnostika (No 5 cietajiem diskiem vai koptilpums no 10TB).

€ 210

7.

Paroles noņemšana no HDD (ar informācijas saglabāšanu).

€ 140

8.

Darbderīga diska klonēšana (1:1 kopija ar operētājsistēmas pārsūtīšanu), līdz 4TB

€ 80

9.

Darbderīga diska klonēšana (1:1 kopija ar operētājsistēmas pārsūtīšanu), no 4TB

€ 120

10. 

Informācijas kopēšana no bojāta cietā diska (1:1 bez tālākas tās loģiskās atjaunošanas):Bojātas diska galviņas

€ 600-900


Bojāts dzinējs

€ 800-900


Bojāta cietā diska virsma

€ 300-1100

11.

Informācijas atjaunošana ar nestrādājošo PCB (diska kontrolliers).

€ 100-300

12.

Cietā diska darbaspējas atjaunošana, ja sabojāta diska ražotaja dienesta informācija.

€ 400

13.

Informācijas atjaunošana no RAID (0, 5 un citi).

no € 1100

14.

Datu atjaunošana no SSD diskiem.

no € 600

15.

Loģisko struktūru atjaunošana, ja virsmai nav mehānisko bojājumu (Bad Block), (FAT, NTFS, EXT2/3 un citi).

€ 190-400

16.

Datu atjaunošana no Flash atmiņas (neiekļaujot programmatora atmiņas mikroshēmu nolasīšanu).

€ 190-300

17.

Datu atjaunošana no Flash atmiņas (iekļaujot programmatora atmiņas mikroshēmu nolasīšanu un veidojot diska attēlu).

€ 300-850

18.

Datu atjaunošana no monolītu Flash atmiņu.

no € 850


Visas cenas EUR ar PVN 21%.Ir iespējama steidzama datu atjaunošana:
1-3 dienu laikā – piemaksa 50% no kopējas darba summas.Atjaunotie dati tiek atdoti klientam USB Flash/ HDD iekārtās ( pēc klienta vēlēšanās).